Archívum

Gyászjelentés

Kedves Testvérek,

Gyászoljuk József testvérünket, aki október 20-án távozott az Úrhoz.

Legyen az Úr országában öröme és békéje.

Elréd atya

Dékánnapló vezetése

Arra kérem a dékánokat és a Szent László-csoport vezetojét, hogy vezessenek dékánnaplót.

A dékánnapló tartalma:

 • a találkozók időpontja
 • kik jöttek el
 • miről volt szó a dékánia gyulésén 

A betegek helyzetét, a felmerülő fontos kérdéseket is jegyezzétek le röviden. A pénztárossal egyeztetve az anyagi helyzetet rögzítsétek. A preceptorral beszélve pedig az érdeklődők, jelöltek helyzetét foglaljátok össze röviden.

A március elején levő dékántalálkozón beszélünk a dékánnaplóról és a dékánválasztás szabályainak kiegészítéséről: pl. a megbízások kérdése, a levezető személye.

Elréd atya

Attyapusztai lelkigyakorlat

Attyapusztai lelkigyakorlat (október 24-26)

Eddig jelentkezők névsora:

 • Harsányi Géza, 
 • Bolgár László, 
 • dr. Kató Márta Brigitta, 
 • Garamhegyi Edit, 
 • Fintáné Angéla Mónika, 
 • Ollé Zsigmondné Cecilia, 
 • Lillik Mária Zsófia, 
 • Dávid János, 
 • Dávid Kata, 
 • Siska Gábor, 
 • Markovics Jánosné Petra, 
 • Müller Istvánné Ildikó, 
 • Nagy Levente (13 fő) 

Csak preceptorok, valamint jelöltek, érdeklődők jelentkezhetnek. Hat fő számára van még hely.

Kérem, hogy egymást segítsük majd az utazásban!

Költség: 2x3000 Ft, vagyis 6000 Ft szállásra és étkezésre.

Elréd atya

A Pannonhalmi dékániáról

A Pannonhalmi dékánia a jelenlevők és - a távollevők megküldött - szavazataival Hildegárd testvért választotta meg dékánnak.

Szavaztunk a Szent László-csoport megmaradásának kérdéséről is. A dékánia többsége arra szavazott, hogy maradjon meg a győri csoport.

Karácsony Mária Anna testvér azt javasolta, hogy Skolasztika testvér vezesse a csoportot, Skolasztika testvér elvállalja a csoport vezetését.

Elréd atya

A prímásapát úr könyve magyarul

A napokban jelent meg a Vigilia kiadásában Notker Wolf bencés prímás apát úr könyve: "Isten megszületik az életünkben. 24 karácsonyi elmélkedés"

Gyászhír

Kedves Testvérek!

Ma hajnalban Judit testvérünket magához szólította az Úr!

Adjon neki békességet, mennyei örömet!

Elréd atya,  2014. július 12.

(Judit testvérünk: Sarkadi Zoltánné a Szent Kereszt-dékániából. 1989-ben tett oblációt.)

Ákos atya levele a nyári lelkigyakorlatunkon résztvevők számára

Kedves Oblátus Testvérek!

Bizonyára tudjátok, hogy a júliusi lelkigyakorlatot én fogom vezetni.

Ennek elokészületeként írok Nektek. Az alábbi kérdések azt gondolom, hogy Nektek is segítenek készülni, ráhangolódni a lelkigyakorlat témáira, ill. nekem is segítség ahhoz, hogy Rátok hangolódjak. Kicsit megismerve a Ti tapasztalataitokat, kérdéseiteket, küzdelmeiteket, remélem gazdagodásotokra alakíthatjuk majd ezek a napokat.

Elréd atyával arra gondoltunk, hogy a dékánokon keresztül jutatjuk el Hozzátok ezt a levelet és oket is kérem a válaszok összegyujtésére és Pannonhalmára küldésükre. Így tudtok névtelenül is válaszolni.

Postán vagy e-mailen lehet küldeni nekem egyéni, ill. összesített válaszokat, leveleket: Binzberger Ákos OSB 9090 Pannonhalma, Vár u. 1.

Kérem, hogy június 23-ig juttassátok vissza válaszaitokat a dékánotoknak, hogy 27-ig megkaphassam tolük. Így lesz elég idom feldolgozni és a kapott válaszaitokat beépíteni a lelkigyakorlatba.

Az imádság három pillérét szeretném körbejárni a lelkigyakorlaton, neve szerint gyakorlatokban és hozzá fuzött gondolatokkal:

 • zsolozsma (zsoltár-imádság), 
 • lectio divina (Szentírásolvasás, lelki olvasmány), 
 • belso ima (személyes ima, elmélkedés, szemlélodés, szavak nélkül Isten jelenlétében). 

Miként táplálnak, miként eroforrások, mik az örömeid a fenti egyes imaformákban, ill. milyen kérdéseid, küzdelmeid, elakadásaid vannak az egyes területeken?
Mi segít, ill. mi akadályoz imádban?
Napi, ill. heti ritmusodban miként oszlik meg az Istennek adott idod a három imaforma között (akár órában, akár %-ban)?
Miként tudod a megfelelo helyszínt megválasztani?

Elore is köszönöm bizalmatokat, hogy megosztjátok tapasztalataitokat, ami remélem, majd gazdagítja közös lelkigyakorlatunkat.

Kérem, imádkozzatok, hogy Isten szándéka szerint legyen gyümölcsözo ez a lelkigyakorlat. Én is ígérem imáimat Értetek.

Szeretettel: Ákos atya

Pannonhalma, 2014. június 10.

Gyászjelentés

Kedves Testvérek!

Kiss Gabriella Tarzícia testvérünk hosszú betegség után május 26-én, hétfő délelőtt a soproni kórházban eltávozott a mennyei hazába.

Az Úr adjon örök békét, boldogságot neki.

Temetése Sopronban lesz, végső nyughelye Pannonhalmán, a Fájdalmas Kápolnában.

Elréd atya

Bencés oblátusok/obláták 3. világkongresszusa

szerző: Szauerné Fetter Terézia Blandina

Róma 2013 október 4-10.

Notker Wolf Apát Prímás Úr meghívására bencés oblátusok/obláták 3. világkongresszusára 2013 október 4-10 között került sor Rómában. 40 országból 150 oblátus/obláta képviseltette magát. Figyelemre méltó, hogy egyre többen jönnek a harmadik világból. Imádságos lelkületük, alázatuk példaértéku volt számomra. Gondolok itt elsosorban az ázsiai , Fülöp-szigeti és afrikai testvéreinkre, akinek arcán felragyogni látszott a benedeki béke és öröm.