Oblátusrektori köszöntő

Üdvözlet a honlapot fölkeresőnek!

„Béke a belépőnek és üdv a távozónak!” (Pax intrantibus, salus exeuntibus) - Ez a felirat olvasható sok bencés templom és monostor kapujánál. A lelki békét kívánjuk az oblátusok honlapján belépőknek és a benne barangolóknak.

Kik az oblátusok? Akik Szent Benedek lelki útmutatása alapján akarják formálni életüket. Az oblátusok/obláták egy monostorhoz tartoznak, annak lelki javaiban részesednek, de családban és a plébánia közösségében élnek. Ígéretet tesznek az evangélium vezetésével életük jobbítására. Naponként zsolozsmáznak otthon vagy közösségben, havonként közösen elmélkednek dékániákban, és lelkigyakorlaton vesznek részt. Szent Benedek egyetlen kérdést tesz fel: „valóban Istent keresi-e?” Érdemes ezt a kérdést szinte minden nap átgondolnunk. Szívünk töredelme vezet önmagunk állandó javítására és a Szentlélek örömének átéléséhez.

Lelkiségünk lényegét az oblátusok ígéretének szövege jól mutatja: „Ígérem, hogy Szent Benedek atyánk Regulájánakszellemében az evangélium vezetésével járom az üdvösség útját, és Krisztusnak semmit elébe nem teszek.” Ehhez kérjük a kegyelmet a zsoltárverset imádkozva: „Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bíztam, Uram.”

 Testvérként tekintünk - a régebbi elnevezéssel - „harmadrendek”-hez tartozókra, lelki kincseikre legnagyobb tisztelettel nézünk.

 Szent Márton Főmonostora várja a bencés lelkiség iránt érdeklődőket. Remélem, hogy „halló szívvel” látják, olvassák honlapunkat.

dr. Borián Elréd
(oblátusrektor)