Tihanyi oblátusok kalendáriuma 2015.

Január 24. Oblátus találkozó – Tihany 

Az év első találkozóján megbeszéltük, hogy a lelkitanítások vezérfonala az Egyházról és a szentségekről való közös gondolkodás lesz. Emellett az oblátus testvérek is tartanak rövid előadásokat a Regula végén található lelkiségi tanulmányok egy-egy fejezetéből.

A lelkitanítás – amit a szokásnak megfelelően Domonkos atya tartott –, a hitről szólt, ami egész életünk és kereszténységünk alapja. Ezt követően Anna testvér tartott rövid előadást a „Közösség Isten háza”, majd Joachim testvér „Az apát szolgálata” címmel. Ezt követte János XXIII. testvér előadása: „Életalakítás a közösségben”.

Az előadások utáni kötetlenebb beszélgetésben ki-ki röviden elmondhatta, mi történt vele az utóbbi időben. Ezután a bencés közösséggel együtt imádkoztuk el a Vesperást, majd vacsora és a Kompletorium zárta a közös együttlétet.

 

Március 21. Oblátus találkozó – Tihany 

A szokásos lelkitanítás témája a zsidóság és a kereszténység volt. A kiselőadások során Noé testvért hallottuk a „Lelkiélet művészete” címmel, majd Kinga testvér beszélt az „Engedelmességről”. A program vége a szokásos volt; Vesperás, vacsora, Kompletorium

 

Május 25. Egész napos találkozó – Magyarpolány

Illés testvér meghívására a Pünkösdhétfőt Magyarpolányban töltöttük. Érkezés után először a pincesoron találkoztunk, egy pohár bor, némi pogácsa mellett gyorsan indult a baráti beszélgetés. A Déli imaórát a Kálvária templomban mondtuk el, majd megnéztük a híres Polányi Passió aznap esti előadásához itt tárolt díszleteit. Ebéd után az Európai Örökség részeként számontartott polányi tájházakhoz sétáltunk el. A Vesperást már a tihanyi apátság templomában imádkoztuk, majd ki-ki hazatért. Külön ajándék volt, hogy a tihanyi közösségből velünk volt Gellért, Jeromos és Ágoston atya is.

 

Június 26-28. Oblátus lelkigyakorlat – Tihany

A lelkigyakorlat vezetője Hirka Antal atya volt Pannonhalmáról, a téma a Zsoltárok könyve. Az elmélkedések címe jól mutatja, hogy milyen gazdag tartalma volt ennek a két és fél napnak:

1.) Vegyük kezünkbe a zsoltároskönyvet

2.) Krisztus zsoltárai

3.) Könyörgés a zsoltárokban

4.) Dicsőítés a zsoltárokban

5.) Az élet igérete

6.) A teremtés dicsérete

Az elmélkedő előadások mellett mindennap volt kiscsoportos beszélgetés, szentmise, és természetesen bekapcsolódtunk a közösség imaéletébe is.

Ezúton is köszönjük Antal atya nagyon alapos elmélkedéseit, melyek valóban a kezünkbe adták a Szentírásnak ezt a kiemelkedően fontos könyvét. A lelkigyakorlat egész évre kiható fénye, megerősítő hatása mind a mai napig kisér bennünket.

 

Augusztus 29. Egésznapos találkozó – Balatonfűzfő

Kinga és Jeremiás testvér meghívására töltött a közösség egy nagyon szép nyári napot Balatonfűzfőn. Az idő is ragyogó volt, így lehetőség nyílt arra, hogy kisebb csoportokben vitorlázzunk, evezzünk és fürödjünk. A kertben finom bográcsos ebéd – vaddisznó pörkölt – készült szakácsunk mesteri vezetésével, a közös lakoma és a jó hangulatú beszélgetés tovább erősítette az együvé tartozás érzését. Igazi nyár végi, nyárbúcsúztató közösségi nap volt.

Október 10. Oblátus találkozó – Tihany

Két új taggal gyarapodott közösségünk, Miklós és Ildikó végleg hazaköltözve Ausztriából a bécsi Boldog IV. Károly dékániából jöttek közénk. Ezen az alkalmon fogadtuk be közösségünkbe Veronikát Margit oblátaként – példaképe Árpádházi Szent Margit.

A szokásos lelkitanítás témája az Egyház volt; Isten népe, a Szentháromság képmása, Krisztus teste és a Vele való teljes összetartozás eszköze, a bűnbocsánat helye.

Jeremiás testvér a hallgatagságról, János testvér az alázatról tartott rövid előadást. A kötetlenebb, egymás életét bemutató beszélgetést a közösséggel együtt mondott Vesperás, majd vacsora és a Kompletorium elimádkozása követte.

Még előttünk van egy találkozó decemberben, Tihanyban.

Visszatekintve gazdag év áll mögöttünk. Érezhetően erősödtek a közösség tagjai közti szálak, amit a közös találkozókon kívüli baráti látogatások, levelezések is mutatnak. Az oblátusok kis csoportja egyre inkább igazi otthonra talál a tihanyi közösségben – Istennek legyen hála!

 

A Tihanyi Nagyboldogasszony Dékánia tagjai:

Oblatiot tettek: Bálintffy Eduárd - Brúnó

Egri László - Jeremiás

Egri Lászlóné Kati - Kinga

Hegyi Veronika - Margit

Lipthay-Ticz Gabriella - Teréz

Marsó János - János ev.

Nagy György - Özséb

Németh Zoltán - Jakab

Varga Magdolna - Piroska

Unger László - IllésNoviciusok: Csőke István - Joachim

Hámori Angelika - Anna

Lipthay Tamás - János XXIII.

Péntek Zsolt - Noé

 

 

Érdeklődők: Asztalos Áron

Dublecz Mária

Makk Zoltán

Pávlicz Richárd

Rácz Dávid

Sallai Miklós és Ildikó