Az obláció szövege

A bencés obláció (felajánló nyilvános igéret) szövege:

"A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Én (vezeték-, keresztném és rendi név) testvér felajánlom magamat a mindenható Istennek a Boldogságos Szűz Mária, Szent Benedek Atyán, Szent Márton püspök, Szent István király és Isten valamennyi szentjének jelenlétében. Ígérem, hogy Szent Benedek Atyánk Regulájának szellemében, az Evangélium vezetésével járom az üdvösség útját, és Krisztusnak semmit elébe nem teszek. Azon igyekszem, hogy - Isten irgalmassága felől soha kétségbe nem esve - a bencés közösségben az Eucharisztia és a dicséret áldozatát ünnepelve, keresztény életem által mindenben megdicsőüljön a Atya, a Fiú és Szentlélek."

Fogadj el engem Istenem, szent igéd szerint, hogy Neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert Tebenned bíztam, Uram."
(Zsolt 118, 116)