Oblátusrektori beszámoló 2016.

szerző: dr. Borián Elréd OSB