Oblátusrektori beszámoló 2015.

szerző: dr. Borián Elréd OSB