Meghívó Attyapusztai lelkigyakorlatra

Attyapusztán Antal atya tartja a rekollekciót. Regulát hozzatok. Érdeklődők, jelöltek, novíciusok és preceptorok jelentkezhetnek, nekik 15 hely van. Jó papucsot hozni, hogy a házban nagyobb tisztaság maradjon. Kérünk majd segítséget a konyhai munkához. Az étkezésről gondoskodnak, de a terítésbe, mosogatásba be szoktunk segíteni. Péntek délután 16:00-ig lehetőéeg értkezzetek meg, vasárnap ebéd után lehet elmenni. Zsolozsmás könyveket viszek innen.

Eddig jelentkeztek:

  • Antal atya, Elréd atya
  • Bolgár László
  • Harsányi Géza
  • Dávid Kató
  • Dávid János
  • Nagy Levente
  • Pék Ákos (győri szeminarista volt,most a Bencés Tanulmányi Házban lakik,a területi apátság oblátusaként akar közösségünkhöz csatlakozni)