Tarjánpusztai rekollekció elmélkedései

szerző: dr. Borián Elréd OSB