Dékánnapló vezetése

Arra kérem a dékánokat és a Szent László-csoport vezetojét, hogy vezessenek dékánnaplót.

A dékánnapló tartalma:

  • a találkozók időpontja
  • kik jöttek el
  • miről volt szó a dékánia gyulésén 

A betegek helyzetét, a felmerülő fontos kérdéseket is jegyezzétek le röviden. A pénztárossal egyeztetve az anyagi helyzetet rögzítsétek. A preceptorral beszélve pedig az érdeklődők, jelöltek helyzetét foglaljátok össze röviden.

A március elején levő dékántalálkozón beszélünk a dékánnaplóról és a dékánválasztás szabályainak kiegészítéséről: pl. a megbízások kérdése, a levezető személye.

Elréd atya