Galériák

Termtő fényes ég Ura
ki holdfényt hintesz éjszaka
s a nappalok fölé Napod
biztos pályáját megszabod.

Már messze fut az ében éj,
a világ színe visszatér,
megújul már a lélek is,
feszíti boldog tetterő.

A visszatérő napsugár
dícsérő dalra hívogat,
az ég arcénak mosolya
szívünkben új derűt fakaszt.

Ne érjen minket semmi szenny,
vessünk el minden gonoszat,
rossz tett ne rontsa életünk,
kerülje el nyelvünk a bűnt.

De míg a napsugár ragyog,
hit melegítse a szívet,
a remény vonzza ég felé,
Krisztushoz kösse szeretet.

Add meg, kegyelmes jó Atya,
Atyának egyszülött fia
és Szentlélek, Vígasztalónk,
egyetlen Úr, örök király. Ámen.

Himnusz P. Farkasfalvy OCist. által fordított zsolozsmáskönyvből
OMC Könyvkiadó, Bécs, 1986.