Dékánia-szavazás módosult szabályai

A Dékánválasztás 2015-ben életbe lépett módosításainak érvényességét a Főapát úr az oblátus közösség minden választására/szavazására (felvételi szavazások noviciátus, obláció) is kiterjesztette.

Megtisztelő számunkra, hogy nálunk is a Renden belüli „bizalmi háló”-ra építő szavazási mód válik érvényessé.

Ennek megfelelően:

1. Egy megbízott csak egy megbízást fogadhat el az önhibáján kívül távol maradó oblátus szavazótól!

2. A megbízó a megbízott lelkiismeretére bízza a szavazás tartalmát. (Vagyis nem határozza meg, hogy az az ő nevében kire szavazzon.)

3. A megbízatást kézzel írott, és aláírt, borítékolt formában kapja kézbe ( személyesen vagy postázva) a megbízott, majd azt ő adja át a szavazás napján a szavazást levezetőnek.

(A rendi szavazástól eltérően nem szükséges viszont az oblátusi megbízásnál a két tanú aláírása. Mert mi nem vagyunk együtt lakó közösségben, idegeneket pedig csak nem rájuk tartozó információk ellenében vonhatnánk be a tanúsításba.)