Attyapusztai lelkigyakorlat vázlat, 2008. november 2.

szerző: Kálmán Gabriella Ágota

Attyapuszta 2008-11-02

Oblátusélet iránt érdeklődő testvéreinkben felmerülhetnek a jogos kérdések,

mint például:

Hogyan kapcsolódhat világban élő, családos ember szerzetes közösséghez?

Hogyan élhető a  mai világban Szent Benedek VI.században írt szabályzata?

 

Renato Gallotti kamalduli szerzetes egy írásában azt fejtegeti, milyen

hasonlóságai vannak a családi közösség és a szerzetesi közösség létrejöttének

és további életének.

Röviden:

-         szabad és felelős választás, mely a megkülönböztetés gyümölcse,

/eljegyzés ill. szerzetesség kezdeti állomásai/

-         nyilvános kötelék / szenség ill. fogadalmak/

-         tartós életközösség  /családi otthon ill. monostor/kongregáció/

További hasonlóságok:

-         Szent Benedek regulájában előírja szerzetesei számára a napi

Szentírás vagy szent köny olvasását, ez a Lectio Divina, amely

tulajdonképpen előírt órája a párbeszédnek Istennel, és elősegíti

a mély istenkapcsolat kialakulását, ha helyet és időt kap az olvasás

A házastársi kapcsolat születése hasonló a Lectio módszeréhez:

Egymást meghallgatni, egymás szívében olvasni, ez vezet a mélyebb

kapcsolatra, a kölcsönös önátadásra, melyből felelős, tartós

elköteleződés születhet.

-         a közösségi élet /családi vagy szerzetesi/ a  Reg. 72-ben megfogalmazott

„jó buzgóság” által halad a tökéletesség felé.

Ennek lényege: egymás türelmes elviselése

                         a többiek hasznának elönyben részesítése

                         apát őszinte és alázatos szeretete

                         Krisztusnak semmit elébe ne tégy!

 

Boldog Gizella, István királyunk felesége életével jól dokumentálhatók

az eddig elmondottak:

Szerzetesi életre készült, elmélyülő, imádságos lélek volt, de kérésre letett

szándékáról, és feleség és családanya lett, részt vett férje térítő

munkájában. Fia és István halála után a  kolostort választotta, apátnőként

halt meg.

Nagyszerű feleségnek és családanyának, később pedig kiváló

szerzetesnek, apátnőnek ismerhetjük meg Gizellát a feljegyzések

alapján. Ugyanaz a személy, ugyanazokkal a tulajdonságokkal

járta ezt a két, látszólag egészen különböző utat.

Egyszerűen asszonyként viselkedett:

Koronázó palástot varrt férjének saját kezüleg, és mivel minden

új templom felszerelését a királyi udvar biztosította,

a miseruhákat udvarhölgyeivel együtt szintén maga varrta.

Egyszerre volt királynő, gyengéd, megértő feleség és anya.

Később a felebaráti szeretetben elöljárt, mint szerzetesnő és apátnőként is

anyai szeretettel fordult apácatársai felé.

 

Mostani lelkigyakorlatunk témája a Regula prológusa, ,melyben Szt.Benedek

Atyánk érzelemdúsan fogalmazza meg bevezetőjét.

Számos felszólítás hangzik el, /”Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait…

Keljünk föl tehát végre….Övezzük fel tehát derekunkat…/

érezzük lelkesedését és törekvését, hogy  olvasóit meggyőzze.

Kicsit olyan, mint egy reklám, persze jó értelemben vett reklám.

Rá akar beszélni valamire….

A reklám tárgya nem valami kétes érték, hanem az üdvösség, és a hozzá

vezető út, a rábeszélés, meggyőzés módja pedig nem néhány olcsó, hatásvadász

reklámfogás, hanem a Szentírás mondatai, vagyis Isten szava.

 

A „reklám” őszintén beszél a nehézségekről … de rögtön vígasztal, biztat is.

/47,48,49.vers/

Benedek szinte anyai gyöngédséggel viseltetik olvasói iránt, empátiával

közelít feléjük.

A Prológus elején viszont ő maga kívánja olvasói teljes odafordulását:

„Hallgasd meg ó fiam a mester parancsait és hajlítsd hozzá szíved figyelmesen…”

A szív az érzelmek, a szeretet helye.

Benedek tehát miközben egyszerű tőmondatokban, szinte kardcsapásszerű,

            mondatokban fogalmazza meg mondanivalóját, ugyanakkor megértő, gyengéd,

            empatikus hangon is szól.

 

            Ezek a gondolatok teljesen személyes észrevételeim voltak, úgy, ahogy

            a következőkben is obláta-életem néhány személyes tapasztalatát szeretném

            megosztani veletek:

 

            Nehézségek:

 

-         a zsoltárok szövege, melyekből haragvó, büntető, féltékeny Isten képe

                                       rajzolódik ki….

                                       Tanulmányaim során megnyugtató választ kaptam: a zsoltárok

                                       ill. az Ószövetség Izrael népének istenkapcsolatát mutatja be;

                                       hogyan élték meg kapcsolatukat az Úrral.

                                       Ugyanez a bölcsességi gondolkodás volt jellemző más ókori

                                       népeknél, más vallásokban is.      

 

-         a csend megvalósítása számunkra, világban élők számára

                                       Egy régi élményem adott segítséget ehhez, ugyanis a Szentföldön

                                       járva én is eljutottam zarándoktársaimmal a Via Dolorosá-ra,

                                       Krisztus keresztútjára, amely Jeruzsálem arab negyedében,a

                                       a bazárok közt halad.Zene, kiabálás, tarkaság, vibrálás…úgy hogy

                                       lelki vezetőnk elhatározta, hagyományos keresztút-járás

                                       helyett minden állomásnál bemondja,mi történt ezen a helyszínen,

                                       majd egy perc csendes elmélkedés után továbbmegyünk.

                                       Az ötlet sokaknak nem tetszett, mégis, mikor a zarándoklat végén

                                       feltette a kérdést, kinek mi volt a legnagyobb élménye, 90 %

                                       a keresztutat nevezte meg.

                                       Sokat gondolkoztam azon, hogyan lehetséges ez…és arra a

                                       következtetésre jutottam, hogy az ember saját belső csendje

                                       a legfontosabb. A külvilág zaja nem zavarhat meg, ha belül

                                       csend és béke van, ill. a csend akkor vész el, mikor az ember belül

                                       haragot, békétlenséget érez.

                                       Ez a tapasztalat hozzásegített, hogy bárhol, útközben, buszon

                                       elmondjak egy tized rózsafűzért, imádkozzak valakiért,

                                       valamilyen szándékra, de akár még a munkahelyen is mondjak

                                       egy fohászt, ha szükségét érzem.Nem zavar külső zaj és nem

                                       is bosszant.

 

Miben segít az obláta-élet?

                                       Viccesen mondhatnám, hogy bankban dolgozom, és aki                                             

                                        egy bankot belülről lát, egyet tehet: nagyon imádkozik.

                                        Egy apróság a bankos gondolkodásról:

                                        Beöltözésem óta állandóan hordom a Szt. Benedek

                                        érmet, mást nem viselek… és évente bizony néhányszor

                                        előfordul, hogy egy kolléga rémülten rámmered

                                        és azt kérdezi, „Mi van a nyakadban? Dollár?”

 

                                        De komolyra fordítva a szót, a bank sikerorientált, profitorientált

                                        világ, amely az emberséget, felebaráti szeretetet nem tekinti

                                        követelménynek a dolgozók egymás közötti viszonyában sem,

                                        és az ügyintézésben sem.

                                        Ezek között a körülmények között oblátának lenni, és Szent

                                        Benedek útján tudatosan járni egy biztos pontot jelent

                                        számomra.  

 

                                         Az „Ora et labora” jelmondat segít abban, hogy a hétköznapok

                                         monotonitását jól elviseljem. A gondolat, hogy munkámmal

                                         végsősoron Istennek szolgálok, megtartó erőt jelent.

 

                                         A nap végén a Vesperás számomra hazaérkezés Isten

                                         színe elé

 

                                        A zsolozsma imádkozása segít felfelé tekinteni, kiemel a napi

                                        gondokból, Krisztusra, megváltottságunkra és az üdvösség

                                        reményére irányítja a figyelmemet, el tudok szakadni az éppen

                                        aktuális problémáimtól.

 

                                         A Szt.Benedek érem nekem kézzel fogható segítség:

                                         Megszorítom, kérem Szt.Benedek atyánk segítségét és aztán

                                         nekivágok valami nehéz feladatnak.

 

                                         „Krisztus elébe semmit ne tégy!” – ez az intelem segít nekem

                                         az ünnep előtti készülődésben /pl. advent, nagyböjt/ hogy a

                                         lelki készület és a háztartási teendők helyes arányát meg-

                                         teremtsem. /Túlságosan szeretek süteményeket gyártani/

                                         Tervezem, hogy  a mondatot idén adventben ki fogom írni a

                                         konyhába.

 

10 éve vagyok obláta, és ma bencésebbnek érzem magam, mint az elején, hiszen

az ember az idő múlásával egyre többet megért Szent Benedek szelleméből és

egyre inkább magáénak érzi azt.