Oblátusrektori beszámoló 2021

szerző: dr. Borián Elréd OSB