Oblátusrektori beszámoló 2019

szerző: dr. Borián Elréd OSB