Oblátusrektori beszámoló 2017

szerző: dr. Borián Elréd OSB