Szervác testvér halála

 

                             Kedves Testvérek!
 
Fájdalommal tudatom, hogy Magyar Szervác testvérünk hétfő délután négy óra előtt visszaadta lelkét Teremtőjének. Múlt héten lett 88 éves.
 
Nyugodjék Isten békéjében!
 
Imádkozzatok  érte és közösségünkért!
 
 
                      Elréd a.

 

Beöltözés Pünkösdkor

Örömmel tudatjuk, hogy a Szent Pachomiusz-dékániában Pünkösd ünnepén Dávidné Katalin és Dávid János beöltöztek.

Katalin a Jusztina, János pedig a Fülöp nevet kapta.

Isten áldása kísérje új novíciusainkat!

Deli Gergely, BDSZ főtitkár köszöntője a BDSZ-ALUMNI 2017. évi pannonhalmi találkozóján

Kirándulás Bodajkra

Kedves Oblátus Testvérek!
 
 
Június 24-én Bodajkra  hirdetek meg egy kirándulást. Minden dékánia maga szervezze az utat. Bodajk Székesfehérvárhoz közel levő kegyhez, az egyik legősibb, a helytörténet szerint a legősibb.  Még felújítás alatt van, de így is szép a templom és a környéke.  Az önkormányzat konyháján kérhetünk ebédet, de ehhez szükségem van a létszámra. Krisztiána testvér már válaszolt, a többi dékántól is várom a választ.
 
Délelőtt 11.00-kor tartanánk a szentmisét. Utána ebéd, beszélgetés, a templom környékén egy séta.
 
     Szeretettel várok mindenkit:
 
                                           Elréd atya

Dékánválasztás 2017

Szent Mauríciusz Monostor Hírlevél 2017 I. negyedév

“Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki, bár Isten alakjában létezett, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekinteve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.

Gyászhír

Kárpáthy-Erdei Klára Mercédesz

Április 10-én az Úr Országába távozott Kárpáthy-Erdei Klára Mercedes testvérünk, akit sokan ismertek a rádióban való munkája miatt.

Isten adjon neki békét és örömet!

Egy vele készült riport, az "Aranyemberek" rádiós sorozatban.

Temetése Május 5-én, 14.00-kor lesz a kelenföldi Szent Gellért templomhoz tartozó urnatemetőben. 

GYÁSZJELENTÉS

Elréd atya beszéde a temetésen

Márton testvérünk (Ruff László) felesége az örök hazába távozott.

szerző: Ruff László Márton

"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!"
/Iz 43,1/
Ruffné Viertl Edit
1964–2017
földi életének 53. esztendejében, gyors lefolyású betegség ragadta ki szerettei köréből. Áldozatos életét a jó halál kegyelmével jutalmazta a Teremtő: a betegek kenetével megerősítve, de a felgyógyulásban bizakodva, csendben, álmában távozott e földi világból.
Gyászmiséje április 7-én 13 órakor lesz a győri Szent Ignác (bencés) templomban. Temetése 15 órakor kezdődik a révfalui temetőben.

Nyári lelkigyakorlat

 

Kedves Oblátusok és Obláták!
A nyári lelkigyakorlat címe ez lesz: "Nálad van Uram, az élet forrása" - Elmélkedések a liturgiáról.
Antal atya fogja tartani.
Időpontja: 2017. július 8-11 (szombat délután - kedd délig).

Elküldtem a dékánoknak a jelentkezési lapokat.
A tavalyihoz hasonlóan a dékánoknak kell befizetni az összeget.
Aki dékánián kívüli, az Pannonhalmán fizeti be Katalin testvérnek.
Szeretettel várok Mindenkit:
                                                                                                               Elréd atya

Egy bencés oblátus, aki református

Toókos Péter, János testvér – korábban a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának francia- és hittantanára – ma a bakonybéli bencés monostor örökfogadalmas szerzeteseként él.

...."Református szerzetes Magyarországon: elég fura ötlet. De az Úristen elé vittem a vágyamat...."

"...A bencéseknél vannak világi testvérek, akik távolról jönnek a monostorba időnként, ők napi egy imaórát tartanak, egy részük családos is. Ők az oblátusok. Ide fel lehet venni protestánst. Másrészt, és ez a másik kapu, egy oblátus kérheti azt, hogy beköltözzön a monostorba, és a szerzetesek életét élje a regula fegyelme alatt. Egyházjogilag nem szerzetes, de életvitelében igen..."

A teljes cikk ide kattintva nyílik ki.

  

Dékániák összevonása

Szent Gellért- és Szent Márton-dékániák összevonásáról való szavazás eredménye, új neve, dékánválasztás

 Szent Márton-dékániából igennel szavazott:  8 fő

                                                       Ellenszavazat: 1 fő

Szent Gellért-dékániából igennel szavazott : 5 fő

 Többen tartózkodtak, nem szavaztak.  A két dékánia összevonását   az előzetes megbeszélések és a szavazás alapján  ténynek veszem. Főapát úr ad experimentum  (kipróbálásra) elfogadta.

Nem kívánom semelyik dékánia nevét mindkét dékánia nevének megtenni.

Szent Adalbert-dékániának nevezem el az összevont dékániákat. Szent Adalbert bencés szerzetes, Prága érseke volt. Mestere volt Szent Asztriknak, aki eljött  Lengyelországból és megalapította a Pécsváradi monostort. Szent István bérmálójának is nevezzük. Az Esztergomi –Budapesti Egyházmegye védőszentje. A felújított bazilikánk új oltárába Szent Adalbert ereklyét helyzetünk el. Így jelképesen is összekötheti Budapestet és Pannonhalmát.

 Következő kérdés a dékánválasztás. Ennek időpontjáról kellene dönteni. Mindenki átadhatja MEGBÍZÁSÁT  egy másik testvérnek, aki arra szavaz, akire akar. Egy testvér csak egy megbízást fogadhat el. A dékánválasztás szabályai olvashatók a honlapunkon.  Javaslom május első felét.

Jelezném:  Bernadett testvér Tatabányán a plébániai szolgálatát nagy szívvel ellátja, de  már nem tud Budapestre utazni.

 Azt kérem, hogy Bernadett és Günter testvér állapodjon meg a testvérekkel a szavazás időpontjáról, és erről értesítsenek engem. Szeretnék a szavazáson részt venni, de természetesen nem szavazok.

           Békét és örömet kívánva:

                                              Elréd atya

2017. február 10. Szent Skolasztika napján


Fogadalom megújítás Somogysámsonban

A keszthelyi Szentlélek és a nagykanizsai Szentháromság dékániák együtt újították meg fogadalmukat 2017. jan. 14-én.

A képes beszámoló megtekinthető a Galériák/Képes Krónika/2017 menüpont alatt.

Placid atya búcsúztatása, temetése

Placid atyától f. év január 26-án, csütörtökön, a budai Szent Imre ciszter templomban a 10 órakor kezdődő szentmise és beszentelés után vesznek búcsút budapesti bencés öregdiákjaink, a budapesti hívek, mindazok, akik Placid atyát ismerték. Tisztelői a szentmise előtt és után is leróhatják kegyeletüket koporsójánál.
Pannonhalmán f. év február 3-án a bazilikában a 14.30-kor kezdődő szentmisében búcsúzunk tőle, majd kísérjük ki urnáját a Boldogasszony kápolnába.

                                                                                                                       Asztrik főapát

Gyászhír

Placid atyánk életének 101. évében ma este (január 15.) 21.20-kor fájdalom nélkül csendesen elszenderült az Úrban.
Az Úr adjon hűséges szolgájának örök nyugodalmat! Emlékezzünk meg róla Imádságunkban!
Kívánsága szerint majd itthon temetjük. Erről később adok tájékoztatást.
 
                                                  Asztrik főapát

Elmélkedések

szerző: Tóta Péter Benedek [node:field_szemely_onev]

Templomszentelés naponta

Halál és tisztelet

Kora reggel a templomban

Főapát úr húsvéti elmélkedése

szerző: Várszegi Asztrik OSB

Miserere...2017. Pannonhalma - Elmélkedés

Karácsonyi üdvözlet

 Kedves Obláta és Oblátus testvérek! 
 
                                  Ó jöjj el Emmanuel! – sokszor énekelhettük ezt a sort adventben. Közelít már az eljövetel.
Hadd kívánjak Mindnyájatoknak szent, áldott Karácsonyt, békességes, megújító Új Esztendőt.
 
                 szeretettel:
                                            Elréd atya

Gyászhír

  Kedves Testvérek!
 
Szomorúan adom tudtul, hogy hosszas betegség után Horváth Dori Tamás OSB december  14-én az Úrhoz távozott.
Egy hete látogattam meg, kérte, hogy imádkozzunk érte.  Isten szeretete fogadja be őt országába.
 
 
                              Elréd atya

GYÁSZJELENTÉS

Székesfehérvári találkozó

 

Kedves Oblátus testvérek!
December 3. Oblátustalálkozó Programja
Székesfehérváron a ciszterci oblátus testvérekkel és Előd atyával találkozunk. 10.00-kor gyülekező. 10.30-kor Szentmise obláció megújítással. Utána a mellettünk levő múzeumban történelmünk nagy értékeiből láthatunk értékes tárgyakat. Majd elmélkedés és ebéd. Mindenki hozzon magával valamit, kis szendvicset, sós vagy édeset. Előd atya hozat pizzát, mindenkinek felet. Utána kis séta az adventi kiállításhoz, és annak megtekintése.

Szeretettel: Elréd atya

Meghívás

Kedves Dékán és Oblátus testvérek!

Tavaly decemberben a Szent Szabina-kápolnában tartott rekollekció után meghívott bennünket Brückner Ákos Előd atya, hogy ebben az évben a ciszterci oblátusokkal együtt tartsuk a rekollekciónkat.

December 3-ára, szombatra hív bennünket Előd atya. A részleteket majd novemberben megtudjuk.

A dékánokat arra kérem, hogy küldjék meg mindenkinek ezt a meghívót, és november 20-ig küldjék meg azok neveit, akik el tudnak jönni.

Szeretettel várlak benneteket: Elréd atya

Feliratkozás Bencés Oblátus Közösség - hírcsatorna csatornájára