Márton testvérünk (Ruff László) felesége az örök hazába távozott.

szerző: Ruff László Márton

"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!"
/Iz 43,1/
Ruffné Viertl Edit
1964–2017
földi életének 53. esztendejében, gyors lefolyású betegség ragadta ki szerettei köréből. Áldozatos életét a jó halál kegyelmével jutalmazta a Teremtő: a betegek kenetével megerősítve, de a felgyógyulásban bizakodva, csendben, álmában távozott e földi világból.
Gyászmiséje április 7-én 13 órakor lesz a győri Szent Ignác (bencés) templomban. Temetése 15 órakor kezdődik a révfalui temetőben.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúztatásán megjelennek. Részvétüket, kérjük, ne szóban, hanem a sírjára helyezett egyetlen szál virággal fejezzék ki.
Öt gyermeke, férje, öccse, szülei, rokonai, barátai, ismerősei, kollégái, tanítványai hálát adnak mindazért a jóért, amit Isten Diti életén keresztül nyilvánított ki.
Levél-/Táviratcím: Ruff László, 9025 Győr, Temető u. 8.