Oblátusösszejövetel imái


megjelent az Obláció 2007/II. számában