Tarjánpuszta, lelkigyakorlat. 2021, október 29–31. Program.

szerző: dr. Borián Elréd OSB