Prédikáció az évközi 18. vasárnapra

szerző: dr. Borián Elréd OSB