Prédikáció az évközi 16. vasárnapra

szerző: dr. Borián Elréd OSB