Oblátus rektor beszámolója 2022

szerző: dr. Borián Elréd OSB