Nyári lelkigyakorlatunkon szereplő további zsinati szövegek

szerző: dr. Borián Elréd OSB