Kirándolás Celldömölkre. 2022 jun. 11.

szerző: dr. Borián Elréd OSB