A beöltözés liturgiája

Laudesben az invokáció után.(Lukács atyának, illetve az orgonistának szólni kell, hogy a  himnusz előtt beöltözés van.)
A jelöltek meghajolnak  az oltár előtt vállból, főhajtás főapát úr előtt. 

Elöljáró:         Segítségünk a Úr nevében.

Közösség:       Aki az eget és a földet alkotta.

 

Könyörögjünk! 

Urunk, Jézus Krisztus, ég és a föld királya,
irányítsd és szenteld meg  szívünket és testünket,
gondolatainkat, szavainkat és tetteinket.
Add, hogy megtegyük, amit kívánsz,
és így segítségeddel elnyerjük az üdvösséget,
és szabadok lehessünk most és mindörökké. 
Aki az Atyával és a Szentlélekkel egységben
élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.    

 

Az elöljáró minden egyes jelentkezőnek átadja a Regulát.     (új név:……………………)

 

Elöljáró:

   N. testvér, vedd a Regulát!              

 Elöljáró:

(ha egy jelölt van)                     

Testvérem azt kérted,
hogy oblátusként felvételt nyerjél 
bencés közösségünkbe.
Tanulmányozd imádságos lélekkel
Szent Benedek Atyánk Reguláját,
amelynek vezetésével az Evangélium
útján akarsz járni.
A próbaév alatt fontold meg,
hogy az obláció révén örökre át tudod-e adni magadat 
Istennek Szent Márton Monostorának  oblátusközösségében.                  

 

(ha több jelölt van)

 

Testvéreim azt kértétek,

hogy oblátusként felvételt nyerjetek

Tanulmányozzátok imádságos lélekkel

Szent Benedek Atyánk Reguláját,

amelynek vezetésével az Evangélium

útján akartok járni!

A próbaév alatt fontoljátok meg,

hogy az obláció révén örökre át tudjátok-e adni magatokat 

Istennek Szent Márton Monostorának

 oblátusközösségében.                  

 

 

(Ezután az elöljáró megáldja a Szent Benedek-érme(ke)t)

 

Elöljáró:         

(ha egy jelölt van)                    

 

Urunk, Istenük, Te vagy minden jó adományozója,

kérünk Téged:

Áldd meg ezt az érmet,

melyet átadunk szolgádnak annak jelekét,

hogy a bencés család közösségéhez akar tartozni.

Krisztus, a mi Urunk által.

 

(ha több jelölt van)

 

Urunk, Istenünk, te vagy minden jó adományozója,

kérünk Téged:

Áldd meg ezeket az érméket,

melyeket átadunk szolgáidnak annak jeleként,

hogy a bencés család közösségéhez akarnak tartozni.

Krisztus, a mi Urunk által.

 

Ámen.  (fejhajtás főapát úr előtt , elmenetel.) 

 

(Az érmek átadása után mindenki helyére megy, a laudes a himnusszal folytatódik.)