Az obláció megújításának liturgiája

(Szentmisében a kenyér és bor felajánlása után az „oratio super oblata“ előtt ajánlott ez a liturgia, mert maga az oblació szó is a szentmise „fölajálásából“ származik.
Zsolozsma keretében a Magnificat előtt legyen.
Mindenki kezében legyen égő gyertya,, mint húsvét éjszaka a keresztségi fogadalom megújításakor.
November 21-e, Szűz Mária bemutatása az oblátusok ünnepe. Ehhez az ünnephez kapcsolódva végezzük ezt a liturgiát. Vagy február 2-a,Urunk bemutatása, Gyergyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez közel ajánlható az obláció megújítása.)

Elöljáró (dékán): Egyedül Isten ad erőt a kitartáshoz. Ő erősít meg minket a hitben, a reményben és a szeretetben, hogy új örömmel járhassunk tovább azon az úton, amelyet Ő mutatott nekünk. Imádkozzunk az obláció megújításáért, a hitért és a bizalomért, hogy a Szent Benedek tanítását kövessük. Kérjük az Urat, hogy a testvéri szeretetet és az Oblátusszabályzatot megtarva hűségesek legyünk hozzá.

(Csendes ima)

Elöljáró: Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram irgalmazz!

Oblátusok: Uram, irgalmazz!

Elöljáró: Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket, Krisztus kegyelmezz!

Oblátusok: Krisztus kegyelmezz!

Elöljáró: Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk, Uram, irgalmazz!

Oblátusok: Uram, irgalmazz!

Elöljáró (dékán): A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Oblátusok: Oblációnkat megújítva felajánljuk magunkat a hűséges és szerető Istenünknek és a Boldogságos Szűz Máriának. Megígérjük, hogy a pannonhalmi Szent Márton Monostorral közösségben Szent Benedek atyánk Regulájának szellemében az evangélium vezetése szerint élünk, és Krisztusnak semmit elébe nem teszünk.

Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy Neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bíztam, Uram. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.

Könyörgések

Elöljáró (dékán): A mi Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten fia buzdított minket arra, hogy hívjuk segítségül őt. Ezért kérjük bizalommal:

Előimádkozó (oblátus): Neked ajánljuk minden élő és elhunyt oblátus testvérünket, családtagjaikat és hozzátartozóikat.

Válasz: Kérünk Téged, fogadd be őket az örök otthonodba!

Előimádkozó: Segíts kérünk, hogy újult erővel térhessünk vissza oda, ahová rendeltél minket.

Válasz: Kérünk Téged, adj békét és örömet nekünk!

Előimádkozó: Küldd el ránk Szent Lelkedet, hogy a kísértések ellenére is bizalommal járhassuk utadat.

Válasz: Kérünk Téged, adj halló szívet nekünk!

Előimádkozó: Kérünk Urunk, küldd el bencés oblátusaid számára a Lélek adományait, hogy egyre jobban növekedhessenek a szeretetben és egymás gyengeségeinek elfogadásában. Töltsd el őket igazi alázatossággal, erős hittel, bátorsággal és reménnyel.

Válasz: Kérünk Téged, hallgass meg minket.

Előimádkozó: Add, Urunk, nekünk a hallgatás és virrasztás kegyelmét, és adj bölcs szavakat és tetteket, amelyek épülésre szolgálnak.

Válasz: Kérünk Téged, hallgass meg minket.

Elöljáró (dékán): Mindenható Istenünk, Szent Benedek atyánkban olyan mestert és tanítót ajándékoztál nekünk, aki arra tanít minket, hogy Téged keressünk és Neked szolgáljunk. Add kérünk, hogy szereteted elébe semmit ne helyezzünk, és teljes örömmel és bizalommal járjunk parancsaid útján. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Válasz: Ámen.

(A szentmisében az Imádkozzatok, testvéreim… felszólítás és az oratio super oblata következik. A zsolozsmában a Magnificat antifonája.)


megjelent az Obláció 2011/II. számában